De Fäert-Uasch, Cathy Clement
Bücher
Cathy Clement

De Fäert-Uasch

Wat d’Maude méi grouss a verstänneg gëtt, wat seng Famill him méi Kappzerbrieches bereet. „Hunn déi all de Klimpi vreckt oder sinn ech net normal?!“, freet hatt sech. An der Schoul sinn och vill Toperten ënnerwee an d’Maude zitt sech ëmmer méi zeréck a seng eege Welt. Mee hatt ass net eleng. Zanter senger Gebuert ass e klengt Monster extra fir hatt do. Ëmmer, wann d’Maude veronséchert gëtt, wiisst säi Monster, bis et op eemol esou grouss gëtt, dass déi zwee sech richteg kenneléieren. Vun do u weess d’Maude, dass et net eleng duerch d’Liewe geet, mee wie wëll scho permanent e „Fäert-Uasch“ bei sech hunn?
90 Druckseiten
Ursprüngliche Veröffentlichung
2019

Ersteindruck

Wie Ihnen denn das Buch gefallen?

Anmelden oder registrieren
fb2epub
Ziehen Sie Ihre Dateien herüber (nicht mehr als fünf auf einmal)