Lars Olof Loeld

Bruksanvisning till en solnedgång

Benachrichtigen, wenn das Buch hinzugefügt wird
Um dieses Buch zu lesen laden Sie eine EPUB- oder FB2-Datei zu Bookmate hoch. Wie lade ich ein Buch hoch?
Lars-Olof Lodeld är minimalist och ser här en solnedgång ur sitt perspektiv. Hans starka sida är att återge bilden som abstraktion. Denna illustrerade lilla bok med små korta texter är framtagen inför Lars-Olofs utställning på Waldermarsudde i Stockholm 27 september — 17 januari 2015
En retrospektiv utställning med verk av konstnären Lars Olof Loeld (f. 1930). Loeld rör sig fritt mellan de olika konstarterna, måleri, skulptur och rumsliga installationer. I en geometriskt abstraherande stil skapar han verk med karaktär av meditationsobjekt, som kombinerar en filosofisk dimension med det lyriska och lekfulla. Loeld laborerar ofta med ord och bokstäver för att skapa budskap i rummen.
Dieses Buch ist zurzeit nicht verfügbar
18 Druckseiten
Ursprüngliche Veröffentlichung
2014
Jahr der Veröffentlichung
2014
Haben Sie es bereits gelesen? Was halten sie davon?
👍👎
fb2epub
Ziehen Sie Ihre Dateien herüber (nicht mehr als fünf auf einmal)